Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din februarie, 2018

Participarea Vicepreședintelui asociației ASFOCMD dl Igor Blanița la instruirea coșarilor din Federațiia Rusă

  Asociației de profil similar „Ghildiia Trubocistov” din Federațiia Rusă a invitat Centtrului de Instruire și Perfecționare al membrilor ASFOCH-Academiia Prohornar din Romăniia, pentru efectuarea instruirii a 2 grupe de coșari nivelul 1și nivelul 2 în or. Moscova. Conform prevederilor Acordului de colaborare între Asociațiile ASFOCMD din R. Moldova și ASFOCH din Romîniia. În perioada 02-16 februarie 2018 sa delegat vicedirectorul asociașiei ASFOCMD Igor Blănița în componența echipei de formatori a Academiei Prohornar pentru deplasarea în or. Moscova și participarea la instruirea coșarilor din Asociațiia „Ghildiia Trubocistov” din Federațiia Rusă .

Instruirea Profesională a membrilor Asociație ASFOCMD este în continuu.

  În perioada 22-25ianuarie 2018 Președintele ASFOCMD d-l Alexei Golomoz și Vicepreședintele ASFOCMD d-l Igor Blăniță au participat la pregătirea profesională continue la Centtrul de Instruire și Perfecționare al membrilor ASFOCH-Academiia Prohornar din Romăniia or. Reghin jud. Mureș, ca urmare au susținut atestaria în calitate de   coșari nivelul 2 Calfă.

Primul eveniment organizat de Asociațiia ASFOCMD după fondare.

      Primul Curs de instruire și perfecționare internă a hornarilor-curs de bază,    membri   Asociației ASFOCMD a fost organizat cu aportul Asociației Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de fum și Șeminee ASFOCH din Romîniia, în temeiul protocolului dintre cele două Asociații, în perioada 15-19 mai 2017, în sala de conferință a hotelului „ZIMBRUL”. La cursul de instruire au fost atestați 9 specialiști  hornarilor-curs de bază  a întreprinderilor membre a asociației ASFOCMD.      La aceste cursuri au fost invitați și 11 coșarii din bresla „Ghildiia Trubocistov” din Federațiia Rusă inclusiv și copreședinții breslei dl Pavel Samodelov dna Galina Razvadovskaia. Instruirea a fost organizată și desfășurată in conformitate cu programul de pregatire a Federatiei Europene a Maestrilor Cosari – ESCHFOE, de către formatorii: - Mircea Bălșoianu Maestrul coșar, Președintele asociației ASFOCH din Romîniia        - Cristian Semion- Vicepreședinte asociației ASFOCH, care este și Director

Primii pași pentru aderarea Asociației ASFOCMD la Federația Europiană a Maeștrilor Coșari ESCHFOE

     Avînd ca scop colaborarea sau asocierea cu alte organisme similare din țara sau strainatate in vederea sprijinirii in comun a măsurilor legislative sau administrative, care prezinta interes pentru asociație și membrii acesteia;       Luînd în considerație că cursurile interne de pregatire si perfecționare a coșarilor ASFOCMD se vor desfasoara in conformitate cu un program de pregatire a Federatiei Europene a Maestrilor Cosari – ESCHFOE     Asociațiia desfăşoară activităţi pe plan internaţional, având ca obiective:- atragerea investiţiilor străine de capital şi lărgirea cooperării internaţionale în domeniul de activitate care interesează pe membrii săi ; - dezvoltarea schimbului de informaţii şi publicaţii, a schimbului de experienţă, a organizării târgurilor şi expoziţiilor şi facilitarea de vizite de afaceri între firme, asociaţii, federaţii autohtone şi străine, urmărind totodată proiectarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova în străinătate.       Avînd

Acord de Colaborare a Asociațiilor de profil similar

      Pentru o mai bună conlucrare și schimb de experiență în temeiul p.2.1 alin. 4 și 5 al Statutului ASFOCM       -   colaborare sub forma de parteneriate cu alte asociații cu profil similar  sau inrudit, din țara sau strainatate; -                    -   favorizarea schimbului de informații dintre ASFOCMD si alte asociatii profesionale din domenii conexe. Președintele Asociației Naționale a Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee   ASFOCMD d-l Golomoz Alexei și Prețedintele Asociației Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee   ASFOCH din Romîniia d-l Mircea Bălșoianu au semnat la Reghin jud. Mureș din Româniia la 25.01.2018 un Acord de Colaborare între aceste 2 Asociații profesionale cu profil similar din R. Moldova și Româniia.

Cerere de aprobare a standardului „Sobe în situ”

PARTICIPAREA la EVENEMENTELE SĂRBĂTORII PROFESIONALE- ZIUA SALVATORULUI

Participarea Presedintelui Asociaației ASFOCMD la evenementele sarbătorii profesionale  ZIUA SALVATORULUI organizate în cadrul IGSU al MAI a R. Moldova- 05 aprilie 2019, str. Gh. Asachi 69, mun Chișinău. Asociația ASFOCMD a adresat către Dl Mihail Harabagiu - Șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI a R. Moldova un mesaj de felicitare a sărbătorii profesionale ZIUA SALVATORULUI a efectivului de salvatori și pompieri din subordine. Trupele de efectiv și ofiteri salvatori și pompieri aliniați în careu solemn pe plațul la Placa comemorativă de Glorie Eternă Eroilor Salvatori și Pompieri- căzuți la datorie a IGSU al MAI a R.  Moldova, str. Gh. Asachi 69, mun. Chișinău.        Felicitarea și menționarea Salvatorilor și Pompierilor de catre Secretarul de stat al MAI a R. Moldova și Dl Mihail Harabagiu General maior serviciu salvatori - Șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI a R. Moldova    Depunerea florilor la Placa

Discursul Presedintelui ASFOCMD Golomoz Alexei

Discursul Presedintelui ASFOCMD Golomoz Alexei In cadrul intrunirei sobarilor din data de 2 februarie cu ocazia zilei sobarului.

Cerere aderare ASFOCMD

Așa cum am promis publicăm modelul de cerere care poate fi descărcat  și completat. Vă reamintim că este modelul pentru persoane fizice în calitate de membru afiliat.                                                                   DESCARCĂ  

Agenda pentru întrunirea sobarilor - vineri 2 februarie