Treceți la conținutul principal

STATUT

STATUTUL VEDEȚI AICI


Statut: 2.1  ASFOCHMD are scopul de a :
  • reprezenta, promova, susţine şi proteja interesele economice, tehnice şi juridice ale
membrilor săi în raport cu autorităţile publice , organizaţiile guvernamentale sau
nonguvernamentale, cu persoanele fizice sau juridice ori alte autorităţi; precum si promovarea unei imagini favorabile a  ASFOCHMD şi menbrilor săi pe plan
naţional şi internaţional;
  • crea cadrul organizatoric pentru membrii asociației in vederea realizarii conceptelor,
masurilor si acțiunilor, care sa conduca la dezvoltarea, perfecționarea si cresterea
contribuției specialiștilor asociației la imbunatațirea activitaților privind proiectarea,
execuția, exploatarea, intreținerea si repararea cosurilor de fum, a instalațiilor de ventilare, sobelor si semineelor in R.Moldova;
  • asigura membrii săi cu informaţii utile, in vederea facilitării relaţiilor dintre aceştia,
precum şi cu alte organizaţii, acorda  servicii de consultanţă şi asistenţă în domeniu;
promova o concurenţă loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre membrii lor,
care să asigure condiţii egale fiecăruia;

  • reprezenta membrii săi în organizaţiile internaţionale de profil.

Decizie de înregistrare ASFOCMD:

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Organizarea unui curs de Instruire intern a evaluatorilor/coșari din întreprinderile membre a ASFOCMD.

                                                                               Centru de Instruire și Perfecționare                      AP Asociația Națională a  Hornarilor, „HORNAR- EXPERT PRIM”SRL                          Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee                             membră  ASFOCMD                                       ASFOCMD În Perioada 28,29,30 iunie, 1, 2 iulie sau desfășurat un curs de instruire intern primar și curs de instruire intern periodic a specialiștilor evaluatori/coșari, din 4 întreprinderi membre AP ASFOCMD, în cadrul CIP „Hornar-Expert Prim” SRL membră AP ASFOCMD. Locul desfășurării în incinta Laboratorului specializat: centrale termice pe combustibil solid și gazos, al IP Centrului de Excelență în Constucții  din str Gheorghe Asachi 71, mun. Chișinău, prin intermediul caruia le aducem mulțumiri  D-lui Valeriu Pelivan-Director și specialiștilor din instituția nominalizată pentru buna organizare și ospitalitate. Tot aici aducem multumir

Congresul VEUKO 2021

In data de 19 mai a avut loc congresul anual VEUKO. Va reamintim VEUKO este o platforma internațională europeană in care sunt adunate mai multe asociații de sobari din diverse tari.  MOLDOVA este reprezentată de ASFOCMD si au participat prin ZOOM doi membri fondatori. Domnul Golomoz Alexei Președintele asociației si Tudor Burac.  Sau discutat mai multe subiecte dar in special  1. Situația actuala in contextul pandemiei, cum se descurcă sobarii in fiecare asociație in parte. 2. Revizuire standard EN 15544 construcția sobelor in situ- la fata locului 3. Materiale de promovare folosite in special video pentru promovare a profesiei si alte propuneri. Domnul Golomoz Alexei Președintele asociației a menționat problemele care le avem aici pe plan local in rep. Moldova, inclusiv faptul ca activitatea sobarilor este intens birocratizata si astfel nu este încurajata breasla sa iasă din umbra si sa se încadreze in spațiul legal. Cu alte cuvinte munca sobarului continua in mare parte la negru.   U

Adunare generală ASFOCMD

Adunarea generală anuală ASFOCMD este anunțată pentru data de 24 martie 2019 ora 13. Sunt invitați atât membrii cu drepturi depline cât și membrii afiliați (sobari) care au participat la cursuri. Ordinea de zi va fi publicata mai târziu. La moment sunt cunoscute câteva puncte în agenda întrunirii. 1. Darea de seama pentru 2018 2. Bilanțul contabil 3. Fixarea zilei profesionale a cosarului/sobarului în RM 4. Examinarea cererilor noilor membri/afiliați 5. Obiective pentru anul 2019 Cine dorește sa depună cerere de aderare o poate face înaintea începerii adunării orele 12, se referă și la membrii și la persoane fizice afiliate Publicat de către Președinte ASFOCMD:                   Golomoz Alexei Adresa preliminară... bul. Decebal 76, of.601, mun.Chișinău, R.Moldova