Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din 2018
Discursul Președintelui Asociației ASFOCMD dlui Alexei Golomoz  la Congresul Federației Europene a Maestrilor Coșari ESCHFOE-2018
POZA DE GRUP A DELEGAȚIILOR STATELOR MEMBRE ESCHFOE
Felicitările primite în legătură cu aderarea Asociației ASFOCMD la Federația Europeană a Maeștrilor Hornari ESCHFOE din partea Președintelui   ESCHFOE dl Oswald Wilhelm și Președintelui Asociației ASFOCH din Romînia!  Este o apreciere și confirmarre a bunei activitați și susținere a Asociației. Felicitări pentru toți membrii Asociației și susținători!
Participarea presedintelui -Asociației ASFOCMD dlui Alexei Golomoz  la congresul  Federației  Europene a Maeștrilor Coșari  ESCHFOE  organizat la Târgu  Mureș, România  Conferința de  presă a Federației Europene ESCHFOE                                                        Sala de Expozițe a Congresului                                                                                                                                                                     Raportul Președintelui Federației Europene a Maeștrior Coșari ESCHFOE Delegația ASFOCMD la congres Delegașția Asociației ASFOCH din România
Raport catre Congresul Federației Europene a Maeștrilor Coșari ESCHFOE cu Cerere de Aderare

Primul curs al sobarilor a adăugat în ASFOCMD-1 membru +9 membri afiliați!

      Primul curs al sobarilor a adăugat în rîndurile membrilor ASFOCMD-1membru+ 9membri afiliați/simpatizanți. Acesta este un început bun al departamentului sobarilor.     Aducem mulțumiri: - formatorului Centrului de istruirne și perfecționare Asociațiia ASFOCMD ,Vicepreședinte ASFOCMD, sef departament sobe, d-lui Tudor Burac! - formatorului Academiei Prohornar SRL al Centrului de instruire și perfecționare Asociația ASFOCH din Romîniia, d-lui Andrei Leșanu! - formatoruli Centrului de istruirne și perfecționare Asociațiia ASFOCMD , Vicepreședinte ASFOCMD,Expert Texnic instalații de protecție contra incendiului și  instalații și rețele de încălzire, ventilare și climatizare, dlui Alexandr Șevcenco! Președinte Asociația ASFOCMD                                                                              Alexei Golomoz

Curs de hornari nivelul II- controlori 2-4,7,8 mai 2018

Anunț!       Conform prevederilor art. 2,3 al statului  ASFOCMD și programului de școlarizare: -    În  perioada 2,3,4,7,8 mai 2018, Centrul de Perfecționare Hornar Expert Prim va desfășura al treilea curs de coșari nivelul II- controlori al coșurilor de fum și canalelor de ventilare de la instalații tehnice și tehnologice de încălzire, sobe și șemineu pe combustibil solid, lichid și gaz  natural, al hornarilor membri ASFOCMD.       Locul de desfășurare a cursurilor: mun. Chișinău, sala de cursuri din str. Decebal 76 of.608.       Numărul  participanților este până la 15 persoane.                Cursul este intensiv, orele 8.45-17.30  seara . Cursurile sunt conforme cu  programa  Federației Europene a Maeștrilor Coșari-ECHFOE, luându se în considerație actele legislative din R.M., se lucrează pe proceduri și studii de caz cu material foto-video și lucrări practice la obiecte, pentru o asimilare a informațiilor cat mai ușoara.        Pentru efectuarea cursurilor sunt

CURS SOBAR 11-13 APRILIE 2018

Anunț Precizare la Anunț! Curs de instruire intensivă a sobarilor din 11-13 aprilie 2018 Locul de desfășurare a cursurilor de sobari- Sala de Conferință la Hotelul ZAREA. Adresa: str. Anton Pann nr.4 mun. Chihinău, tel. 022 227 625, din spatele Academiei de Studii Economice din Moldova. La necesitate cazarea pentru o persoană-130 lei/24 ore. Prinzul -60lei/pers în cafeneua Hotelului. Sunt locuri de parcare auto personal care vin dimineața pînă la ora 8-00. Președinte ASFOCMD                               Alexei Golomoz Conform prevederilor art. 2,3 al statului  ASFOCMD și programului de școlarizare: -    În  perioada 11-13 aprilie 2018 în mun Chișinău, se va desfășura primul curs       al sobarilor membri ASFOCMD.       Locul de desfășurare a cursurilor: mun Chișinău, sala de cursuri se precizează.       Numărul  participanților este pînă la 12 persoane.                Cursul este intensiv, orele 8,45-18,00  seara . Cursurile sunt dupa programa
Decizie nr. 01 / 2018 Condiții pe ntru scolarizari interne a 2018 Consiliul de administrare al Asociaţiei Patronale Asociațiia Națională a   Hornarilor, Constructorilor de Coşuri de Fum şi Şeminee ASFOCMD . DECIZIE:             Conditiile pentru participarea la cursurile/scolarizarile/seminariile organizate pentru membrii ASFOCMD din R. Moldova este sa aveti calitatea de membru afiliat persoană fizică. Acest lucru presupune sa fiti de acord și respecta statutul , se completeaza formularul de adeziune în calitate de membru afiliat si se face plata cotizatiei aferente 2018 in valoare de 1000.0 lei ( include cotizatia la Federatia Europeana a Maestrilor Cosari ESCHFOE și Federațiia Europiană a Maeștrilor Sobari).             Odata devenit membru puteti participa la toate cursurile/scolarizarile/seminariile   organizate de ASFOCMD, cursuri de hornar - nivel I,II,III, curs de sobar - nivel I,II,III,,curs de   semineist, curatare instalatii de ventilare, curatare hote restaurant

Participarea Vicepreședintelui asociației ASFOCMD dl Igor Blanița la instruirea coșarilor din Federațiia Rusă

  Asociației de profil similar „Ghildiia Trubocistov” din Federațiia Rusă a invitat Centtrului de Instruire și Perfecționare al membrilor ASFOCH-Academiia Prohornar din Romăniia, pentru efectuarea instruirii a 2 grupe de coșari nivelul 1și nivelul 2 în or. Moscova. Conform prevederilor Acordului de colaborare între Asociațiile ASFOCMD din R. Moldova și ASFOCH din Romîniia. În perioada 02-16 februarie 2018 sa delegat vicedirectorul asociașiei ASFOCMD Igor Blănița în componența echipei de formatori a Academiei Prohornar pentru deplasarea în or. Moscova și participarea la instruirea coșarilor din Asociațiia „Ghildiia Trubocistov” din Federațiia Rusă .

Instruirea Profesională a membrilor Asociație ASFOCMD este în continuu.

  În perioada 22-25ianuarie 2018 Președintele ASFOCMD d-l Alexei Golomoz și Vicepreședintele ASFOCMD d-l Igor Blăniță au participat la pregătirea profesională continue la Centtrul de Instruire și Perfecționare al membrilor ASFOCH-Academiia Prohornar din Romăniia or. Reghin jud. Mureș, ca urmare au susținut atestaria în calitate de   coșari nivelul 2 Calfă.

Primul eveniment organizat de Asociațiia ASFOCMD după fondare.

      Primul Curs de instruire și perfecționare internă a hornarilor-curs de bază,    membri   Asociației ASFOCMD a fost organizat cu aportul Asociației Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de fum și Șeminee ASFOCH din Romîniia, în temeiul protocolului dintre cele două Asociații, în perioada 15-19 mai 2017, în sala de conferință a hotelului „ZIMBRUL”. La cursul de instruire au fost atestați 9 specialiști  hornarilor-curs de bază  a întreprinderilor membre a asociației ASFOCMD.      La aceste cursuri au fost invitați și 11 coșarii din bresla „Ghildiia Trubocistov” din Federațiia Rusă inclusiv și copreședinții breslei dl Pavel Samodelov dna Galina Razvadovskaia. Instruirea a fost organizată și desfășurată in conformitate cu programul de pregatire a Federatiei Europene a Maestrilor Cosari – ESCHFOE, de către formatorii: - Mircea Bălșoianu Maestrul coșar, Președintele asociației ASFOCH din Romîniia        - Cristian Semion- Vicepreședinte asociației ASFOCH, care este și Director

Primii pași pentru aderarea Asociației ASFOCMD la Federația Europiană a Maeștrilor Coșari ESCHFOE

     Avînd ca scop colaborarea sau asocierea cu alte organisme similare din țara sau strainatate in vederea sprijinirii in comun a măsurilor legislative sau administrative, care prezinta interes pentru asociație și membrii acesteia;       Luînd în considerație că cursurile interne de pregatire si perfecționare a coșarilor ASFOCMD se vor desfasoara in conformitate cu un program de pregatire a Federatiei Europene a Maestrilor Cosari – ESCHFOE     Asociațiia desfăşoară activităţi pe plan internaţional, având ca obiective:- atragerea investiţiilor străine de capital şi lărgirea cooperării internaţionale în domeniul de activitate care interesează pe membrii săi ; - dezvoltarea schimbului de informaţii şi publicaţii, a schimbului de experienţă, a organizării târgurilor şi expoziţiilor şi facilitarea de vizite de afaceri între firme, asociaţii, federaţii autohtone şi străine, urmărind totodată proiectarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova în străinătate.       Avînd

Acord de Colaborare a Asociațiilor de profil similar

      Pentru o mai bună conlucrare și schimb de experiență în temeiul p.2.1 alin. 4 și 5 al Statutului ASFOCM       -   colaborare sub forma de parteneriate cu alte asociații cu profil similar  sau inrudit, din țara sau strainatate; -                    -   favorizarea schimbului de informații dintre ASFOCMD si alte asociatii profesionale din domenii conexe. Președintele Asociației Naționale a Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee   ASFOCMD d-l Golomoz Alexei și Prețedintele Asociației Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee   ASFOCH din Romîniia d-l Mircea Bălșoianu au semnat la Reghin jud. Mureș din Româniia la 25.01.2018 un Acord de Colaborare între aceste 2 Asociații profesionale cu profil similar din R. Moldova și Româniia.

Cerere de aprobare a standardului „Sobe în situ”

PARTICIPAREA la EVENEMENTELE SĂRBĂTORII PROFESIONALE- ZIUA SALVATORULUI

Participarea Presedintelui Asociaației ASFOCMD la evenementele sarbătorii profesionale  ZIUA SALVATORULUI organizate în cadrul IGSU al MAI a R. Moldova- 05 aprilie 2019, str. Gh. Asachi 69, mun Chișinău. Asociația ASFOCMD a adresat către Dl Mihail Harabagiu - Șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI a R. Moldova un mesaj de felicitare a sărbătorii profesionale ZIUA SALVATORULUI a efectivului de salvatori și pompieri din subordine. Trupele de efectiv și ofiteri salvatori și pompieri aliniați în careu solemn pe plațul la Placa comemorativă de Glorie Eternă Eroilor Salvatori și Pompieri- căzuți la datorie a IGSU al MAI a R.  Moldova, str. Gh. Asachi 69, mun. Chișinău.        Felicitarea și menționarea Salvatorilor și Pompierilor de catre Secretarul de stat al MAI a R. Moldova și Dl Mihail Harabagiu General maior serviciu salvatori - Șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI a R. Moldova    Depunerea florilor la Placa

Discursul Presedintelui ASFOCMD Golomoz Alexei

Discursul Presedintelui ASFOCMD Golomoz Alexei In cadrul intrunirei sobarilor din data de 2 februarie cu ocazia zilei sobarului.

Cerere aderare ASFOCMD

Așa cum am promis publicăm modelul de cerere care poate fi descărcat  și completat. Vă reamintim că este modelul pentru persoane fizice în calitate de membru afiliat.                                                                   DESCARCĂ  

Agenda pentru întrunirea sobarilor - vineri 2 februarie