Treceți la conținutul principal

RAPORT CĂTRE VEUKO


Catre dl Președinte VEUKO
Salvata Robert


RAPORT CĂTRE CONGRESUL VEUKO 


14.05.2020
      AP Asociația Națională a Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee
„ASFOCMD”,  fondată în conformitate cu Legea patronatelor nr. 976-XIV
din 11.05.2000. din R. Moldova, numită în continuare  Asociația „ASFOCMD”
      Ca asociație patronală profesională, non-profit, independentă și apolitică,
de interes general si comunitar,  constituită prin libera manifestare a voinței specialiștilor,
în principal, din domeniul hornarilor, constructori de  coșuri de fum, ventilatiilor,
sobelor si semineelor.
     ASFOCMD și-a dobândit personalitate juridică din data de 17 martie 2017,
data înregistrării ei in Registrul de stat al organizaíților necomerciale , parte integră a
unităților de drept cu eliberarea  Certificatului de Înregistrare aprobat de Ministerul
Justiției şi dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite prin lege unor
astfel de categorii de persoane juridice.
     Asociatia „ASFOCMD”   are sediul in mun. Chiínau bd. Decebal 76, of. 601,
  își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe baza egalităţii
în drepturi a membrilor săi, conducerii colective, democrației şi publicității,
călăuzindu-se de Constituţie, legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi

Statutului Asociației ASFOCMD.
     Asociația are sigla  aprobată prin decizia consiliului de Administrare:
Ziua Coșarului și Sobarului manifestările dedicate acestor zile se organizează
in perioadele stabilite de către Consiliul de Administrare.
    În cadrul Asociației sunt înregistrați 8 firme membri cu drepturi depline.
    Membri afiliați sobari: 9 sobari persoane fizice.
În cadrul Asociației activează 15  sobari certificați în domeniile de constructori /instalatori de sobe.
Asociația ASFOCMD are ca scop:
     Crearea cadrului organizatoric pentru membrii asociației în vederea realizării
conceptelor, măsurilor si acțiunilor, care sa conducă  la dezvoltarea, perfecționarea
și creșterea contribuției specialiștilor asociației la îmbunătățirea activităților privind
proiectarea,execuția, exploatarea, întreținerea si repararea sobelor si semineelor in
R.Moldova;
     În acest scop Asociația are un membru desemnat în Comitetul tehnic pentru normare
tehnică şi standardizare în construcţii  CT-C 10 G „Instalaţii termice de ventilare şi
condiţionare a aerului” al Ministerului Economiei și Infrastructurii al R.Moldova.
Pe parcurs Asociația ASFOCMD a participat la elaborarea actelor normative în partea
ce ține  de domeniile de activitate nominalizate mai sus:
- Hotărîrea Guvernului nr. 552  din  12.07.2017 „ Cerinţe minime de securitate privind
exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale”
- NCM G.04.XX:20XX „Instalaţii termice de ventilare şi condiţionare a aerului”
- Standardului moldovenesc SM EN 15544:2018 Sobe din teracotă, sobe tencuite
în situ. Dimensionare
     La insistența Asociației ASFOCMD sau introdus modificări considerabile în
Legia nr.267 din 09.11. 1994 „Privind apărarea împotriva incendiilor” în ce privește
activitatea de evaluare a coșurilor de fum și sistemelor de ventilare,  Instalații de
încălzire și producere pe combustibili solizi lichizi și gazoși,  c
conform prevederilor art.11 lit.1) și art.12 alin(4) lit.b):
persoanele cu funcții de răspundere din cadrul  unităților economice și
instituțiilor publice și cetățeni sunt obligați să asigure evaluarea anuală a
coșurior de fum și/sau canalelor de ventilare, instalațiilor de încălzire și
producere pe combustibili solizi lichizi și gazoși, obținând Actul cu privire
la starea anti incendiară de la specialistul atestat în domeniu .
ȘCOLARIZARE:
     Pe parcursul perioadei estimate Asociația ASFOCMD a conlucrat foarte
productiv cu Agenția pentru Supravegherea Tehnică al Ministerului Economiei
și Infrastructurii a R. Moldova care supraveghează măsurile de apărare împotriva
incendiilor și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului
Afacerilor Interne care elaborează politicile statului în domeniul de apărare
împotriva incendiilor. Ca urmare privind acordul acestora cu privire la: 

 Elaborarea și aprobarea Programului de instruire, perfecționare internă a
Centrului de Instruire și Perfecționare a „Hornar-Expert Prim” SRL membră
ASFOCMD, a sobarilor,  membri  a Asociației ASFOCMD: 
         -curs de ucenic sobar profesionist nivelul I
         - curs de sobar profesionist nivelul II   
         - curs de maestru sobar profesionist nivelul III 
      Instruirea și atestarea sobarilor.  
Programul de instruire a sobarilor sa elaborat de Asociația ASFOCMD
din R. Moldova de comun cu Asociația ASFOCH din România conform unui
Acord de colaborare din 25.01.2018 prevederilor Programului-cadru de pregătire
a sobarilor a Asociațiilor Sobe de Teracotă din Uniunea Europeană VEUKO  
standardului moldovenesc SM EN 15544:2018 Sobe din teracotă, sobe tencuite în situ.
Dimensionare

     Ca urmare: -
   - În cadrul Centrului de Pregătire și Perfecționare Internă ASFOCMD au
trecut pregătirea sobari profesioniști curs teoretic- 19 sobari, curs practic- 6 persoane.
Activează formatori:inginer constructor, maestru sobar, constructor coșuri de fum,
expert sisteme de încălzire și anti incendiu, maistru hornar.
           - Au primit autorizare internă ASFOCMD în domeniul construirii în situ/instalării
sobelor -3 firme. Sau acordat certificate de instruire a sobarilor curs 
construiri în situ/instalări sobe-15 sobari.


 COLABORARE:
     Pentru o activitate mai productivă a Asocației ASFOCMD in baza unui
Acord de colaborare nr.1 din 25.01.2018 cu Asociația similară ASFOCH din
România de comun ac cord:
- Sa elaborat Programul unui curs intensive de instruire a sobarilor ASFOCMD 
și să delegați un membru ASFOCH din România în calitate de formator la aceste
cursuri; 
- cu participarea maestrilor sobari în calitate de formatori și membri ASFOCMD 
sa efectuat un curs practic de instalare a unei sobe cu acumulare in situ în Romînia;
- Sobarii ASFOCMD au participat la o expoziție  de materiale/ elemente pentru
construcția/instalarea sobelor de acumulare de căldură din Romînia.
      Colaborare VEUKO:
      1. Acces la tehnologii noi
      2. Promovare imagini
      3. Colaborare


 MATERIALE DIDACTICE TRADUSE:

     Asociația ASFOCMD cu acordul VEUKO a tradus și folosit actele normative cu privire la calculul admisiei de aer pentru FOCAR ECO-2014;
   Sa elaborat o schiță calcul FOCAR ECO + Burac Tudor pentru sobe de acumulare căldură din materiale din R. Moldova.
Folosirea SM EN15544: 2018 în practică
      -Din lipsa de finanțe am încercat să punem Standardul moldovenesc SM EN 15544:2018 Sobe din teracotă, sobe tencuite în situ. Dimensionare,
în EXCEL astfel încât în lipsa Programului de calcul pentru sobe să putem
măcar orientativ să facem o estimare a capacității și funcționalității sobelor noastre.PROMOVARE: a Asociației și membrilor, profesiei de sobar și instalațiilor de sobe,
sobe cu acumulare de căldură în situ:
- Presă și televiziune -4 participări la emisiuni 
- Arhitecți și conducători de șantier
- Bloguri a asociației ASFOCMD și întreprinderilor membre;
- Canale YOUTUBE ale sobarilor membri ASFOCMD;
- Rețele socializare;
- Recenzii clienți;
PROVOCĂRI ȘI PLANURI:
Sobă cu cahle modern curs practice
Automatizare sobe Cehia
Programul de calcul sobe
Curs ketchup Sobe
Schimb de experiență pe șantier
Curs teoretic- organizare și documentare
Standard ocupațional schimb de experiență

Președintele Asociației ASFOCMD                                            Alexei Golomoz__________________________________________________________________
                                                                           Ein Bild, das ClipArt enthält.

Automatisch generierte Beschreibung


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Organizarea unui curs de Instruire intern a evaluatorilor/coșari din întreprinderile membre a ASFOCMD.

                                                                               Centru de Instruire și Perfecționare                      AP Asociația Națională a  Hornarilor, „HORNAR- EXPERT PRIM”SRL                          Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee                             membră  ASFOCMD                                       ASFOCMD În Perioada 28,29,30 iunie, 1, 2 iulie sau desfășurat un curs de instruire intern primar și curs de instruire intern periodic a specialiștilor evaluatori/coșari, din 4 întreprinderi membre AP ASFOCMD, în cadrul CIP „Hornar-Expert Prim” SRL membră AP ASFOCMD. Locul desfășurării în incinta Laboratorului specializat: centrale termice pe combustibil solid și gazos, al IP Centrului de Excelență în Constucții  din str Gheorghe Asachi 71, mun. Chișinău, prin intermediul caruia le aducem mulțumiri  D-lui Valeriu Pelivan-Director și specialiștilor din instituția nominalizată pentru buna organizare și ospitalitate. Tot aici aducem multumir

Cerere aderare ASFOCMD

Așa cum am promis publicăm modelul de cerere care poate fi descărcat  și completat. Vă reamintim că este modelul pentru persoane fizice în calitate de membru afiliat.                                                                   DESCARCĂ  

Adunare generală ASFOCMD

Adunarea generală anuală ASFOCMD este anunțată pentru data de 24 martie 2019 ora 13. Sunt invitați atât membrii cu drepturi depline cât și membrii afiliați (sobari) care au participat la cursuri. Ordinea de zi va fi publicata mai târziu. La moment sunt cunoscute câteva puncte în agenda întrunirii. 1. Darea de seama pentru 2018 2. Bilanțul contabil 3. Fixarea zilei profesionale a cosarului/sobarului în RM 4. Examinarea cererilor noilor membri/afiliați 5. Obiective pentru anul 2019 Cine dorește sa depună cerere de aderare o poate face înaintea începerii adunării orele 12, se referă și la membrii și la persoane fizice afiliate Publicat de către Președinte ASFOCMD:                   Golomoz Alexei Adresa preliminară... bul. Decebal 76, of.601, mun.Chișinău, R.Moldova